Co to jest szkoda całkowita?

Być może zastanawiałeś się, co to jest szkoda całkowita. Tego pojęcia na próżno szukać w przepisach prawa. Jest ono określane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, powstało na gruncie orzecznictwa sądów. Warto mieć świadomość, że szkoda całkowita warunkuje wysokość odszkodowania po wypadku komunikacyjnym.

Co to jest szkoda całkowita w ubezpieczeniu OC lub AC?

W przypadku ubezpieczycieli OC szkoda całkowita ma miejsce, gdy stan pojazdu po wypadku nie kwalifikuje go do naprawy lub wartość tej naprawy przekroczyłaby wartość rynkową pojazdu sprzed dnia powstania szkody. Ubezpieczenie AC definiuje szkodę całkowitą, jako taki stan pojazdu, którego naprawa przekracza próg opłacalności. Jego wysokość zależy od OWU, ale zazwyczaj jest to około 60-80% wartości rynkowej pojazdu sprzed szkody. W obu przypadkach poszkodowany pozostaje właścicielem wraku. Często ma też problem z jego zagospodarowaniem. Na stronie http://kancelariaciti.pl/  uzyskasz informacje, co zrobić w takiej sytuacji, aby nie stracić na odszkodowaniu.

Jak można zaniżyć odszkodowanie po wypadku? Elbląg – bezpłatna weryfikacja szkody

Jeśli zapoznaliśmy się z pojęciem, co to jest szkoda całkowita, warto też poznać metodę naliczania odszkodowania. Najczęściej wykorzystuje się metodę dyferencyjną. Odszkodowanie po wypadku jest różnicą między wartością rynkową pojazdu sprzed szkody, a wartością wraku. Niestety ubezpieczyciele wykorzystują często zaufanie właścicieli pojazdu. Znacznie zaniżona wartość samochodu sprzed wypadku oraz zawyżona wartość wraku wpływa na odszkodowanie. W efekcie możemy uzyskać kwotę, która będzie nieadekwatna do poniesionej straty. Po pomoc najlepiej zgłosić się do doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów. Kancelaria odszkodowawcza w Elblągu udzieli nam kompleksowego wsparcia. Pozwoli nam to na pomyślne rozwiązanie problemu z nieuczciwym ubezpieczycielem.