Dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy?

Udział w wypadku samochodowym niestety zawsze wiąże się z wieloma problemami. Jednakże, kiedy nie jest się sprawcą, lecz ofiarą, przysługują pewne prawa, o których warto wiedzieć. Między innymi mowa tu o pojeździe zastępczym, który przynależy w ramach odszkodowania po wypadku.

Auto zastępcze z OC sprawcy – szkoda majątkowa podlegająca wyrównaniu.

Zastanawiając się, dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy, warto zdać sobie sprawę z tego, że generalnie sprawca jest odpowiedzialny za wynagrodzenie wszelkiego rodzaju szkód poniesionych przez ofiarę. Pierwsza sprawa, to wynagrodzenie oczywistych szkód, takich jak uszczerbek na zdrowiu, czy też zniszczenie auta. Ponadto warto też pamiętać o tym, że poszkodowany mógł odnieść pewne korzyści, których nie osiągnął z powodu powstałych strat. Może to być związane z utratą samochodu, który na przykład jest autem służbowym, bądź tez umożliwia zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych. Szkoda majątkowa musi być w takiej sytuacji wynagrodzona poprzez opłacenie wynajmu pojazdu zastępczego.

Pojazd zastępczy dla przedsiębiorcy i konsumenta.

Oprócz wiedzy na temat, dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy, warto również znaleźć odpowiedź na pytanie, czy zawsze należy się zwrot kosztów najmu. Należy pamiętać, że zgodnie z aktualnymi przepisami zapisanymi w polskim prawie, obojętne do czego wykorzystywało się samochód, który został uszkodzony, towarzystwo ubezpieczeniowe zawsze jest zobowiązane wynagrodzić szkodę majątkową. Rzecz w tym, że można domagać się odszkodowania po wypadku, kiedy uszkodzony został samochód prywatny, lecz również w przypadku auta służbowego należącego do firmy.

Odszkodowanie po wypadku Elbląg – odbierz auto w dniu szkody.

Bardzo ważną kwestią jest, iż pojazd zastępczy nie zostanie opłacony przez sprawcę, jeśli okaże się, że awaria auta nie została wcale spowodowana bezpośrednio przez udział w wypadku. Co więcej, to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia, że uszkodzenie wymagające naprawy, czy też całkiem uniemożliwiające korzystanie z pojazdu jest bezpośrednim efektem wypadku. Niekiedy towarzystwa ubezpieczeniowe próbując uniknąć odpowiedzialności, podważają wpływ wypadku na uszkodzenia auta. W takiej sytuacji warto zwrócić się do profesjonalnej firmy odszkodowawczej: http://kancelariaciti.pl/. Kancelaria w Elblągu na co dzień zajmuje się weryfikacją wyceny szkód oraz uzyskiwaniem odszkodowań po wypadku, zarówno z tytułu szkód osobowych, jak i majątkowych. Dodatkowo Klient otrzymuje auto zastępcze w ramach bezgotówkowego najmu z OC sprawcy. Nie interesują go formalności z tym związane. Rozliczenie kosztów odbywa się pomiędzy kancelarią a ubezpieczycielem sprawcy.