Dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania?

W przypadku zdarzenie ubezpieczeniowego poszkodowani oczekują szybkiej wypłaty pieniędzy na pokrycie poniesionych strat. Co do zasady ubezpieczyciel powinien zamknąć postępowanie likwidacyjne w przeciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Niekiedy termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. Dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania? Dowiedz się, jakie skargi wpływają do Rzecznika Finansowego.

Praktyki ubezpieczycieli

Prawo nakłada na ubezpieczyciela obowiązek prowadzenia postępowania likwidacyjnego z należytą starannością i wypłatę odszkodowania z zachowaniem terminów ustawowych. Tymczasem ubezpieczyciele niejednokrotnie lekceważą słuszny interes poszkodowanego. Dążą do korzystniejszego z ich punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy. Na przykład liczą na to, że sąd orzeknie współwinę, wskaże okoliczności przyczynienia się sprawcy do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru. Więcej przykładów można znaleźć na stronie: http://kancelariaciti.pl. Takie praktyki są niedopuszczalne, szczególnie że odszkodowanie najczęściej potrzebne jest poszkodowanemu tu i teraz.

Dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania?

Ubezpieczyciela stosują różne kruczki prawne. Możemy je poznać na podstawie licznych skarg, które co roku otrzymuje Rzecznik Finansowy. Najczęściej wskazywane są:

  • opieszałość pracowników zakładu ubezpieczeń w pozyskiwaniu i przekazywaniu dokumentacji szkody, w tym akt do UFG lub PBUK,
  • brak wyczerpującej informacji o wymaganych dokumentach do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
  • długie terminy oczekiwania na orzeczenie komisji lekarskiej lub opinii biegłego,
  • żądanie dokumentacji potwierdzającej zakończenie leczenia lub rehabilitacji,
  • brak odpowiedzi na pisma skarżącego w obowiązującym terminie,
  • bierne oczekiwanie na prawomocny wyrok sądu w toku postępowania związanego z ustaleniem odpowiedzialności sprawcy.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania – Elbląg i okolice

Wobec stanowiska przyjmowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe rzetelna pomoc w uzyskaniu odszkodowania jest nadzieją dla wielu osób pozostawionych samym sobie. W tym celu należy dokładnie przeanalizować dokumentację szkody, aby rzeczowo określić, dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania i odnieść się do stawianych argumentów w oparciu adekwatne przepisy prawa. Kancelaria odszkodowawcza w Elblągu potrafi skutecznie przekonać do racji klienta. W tym celu prowadzi negocjacje z zakładem ubezpieczeń. Niekiedy wystarczy złożyć pozew do sądu, aby towarzystwo zaproponowało korzystne warunki ugody. Prawnicy z Elbląga przyjmują także zastępstwo procesowe, jeśli w toku postępowania przed ubezpieczycielem nie uda się przyjąć zadowalających rozwiązań.