Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczenia?

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić należności w ciągu 30 dni od wniesienia zawiadomienia o szkodzie. W pewnych okolicznościach ten termin może jednak ulec wydłużeniu. Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczenia?

30 dni na wypłatę kwoty bezspornej

Obowiązki ubezpieczyciela reguluje art. 817 § 1 k.c. oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Według zapisów prawa ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłacenie tak zwanej kwoty bezspornej, czyli należności, co do której wysokości strony nie wnoszą żadnych wątpliwości. Na oszacowanie i wypłatę pełnej kwoty roszczeń, może zyskać dodatkowy czas, jeśli sprawa wymaga wyjaśnienia szczególnych okoliczności.

Ubezpieczyciel zwleka z wypłatą – uzyskaj pomoc – Elbląg i okolice

Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel nie wypłaca pieniędzy? Skutecznym rozwiązaniem będzie kontakt telefoniczny lub poprzez formularz internetowy znajdujący się na stronie http://kancelariaciti.pl/ z kancelarią w Elblągu, która świadczy pomoc w uzyskaniu odszkodowania i ma doświadczenie w egzekwowaniu należnych roszczeń. Korzystając z jej usług, klient dokładnie pozna swoje prawa, a stosując odpowiednie procedury (w ostateczności nawet sprawę sądową) wyegzekwuje należne sobie z tytułu odszkodowania sumy we właściwej wysokości oraz odsetki, jeśli ubezpieczyciel nie dochowa obowiązujących terminów.

Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczenia?

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę rekompensat? Jeśli konieczne jest ustalenie dodatkowych okoliczności, np. co do zakresu powstałej szkody, ubezpieczyciel może wydłużyć termin spłaty nawet do 90 dni. Jeśli jednak w tym czasie, nie wypłaci pieniędzy, ani nie poinformuje na piśmie o powodach swojego postępowania, skuteczna może okazać się specjalistyczna pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Doświadczony specjalista będzie wiedział, jak wyegzekwować należności od unikającego swojego obowiązku ubezpieczyciela.