Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia – jakie warunki musi spełnić poszkodowany?

Zgodnie z prawem poszkodowanemu przysługuje rekompensata równa wysokości wszystkich związanych z powrotem do zdrowia wydatków. Nie oznacza to jednak, że odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia z OC sprawcy należy się obligatoryjnie. Jakie wymagania musi spełnić poszkodowany?

Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia z OC sprawcy.

Kwestię zwrotu kosztów związanych z wypadkiem reguluje artykuł 444 § 1 kc, wedle którego jeśli dojdzie do uszkodzenia ciała lub poważnego rozstroju zdrowia, poszkodowany ma prawo do rekompensaty równej całkowitym kosztom leczenia. Zwrot pieniędzy następuje na żądanie poszkodowanego – zobowiązany do naprawienia szkody ma obowiązek wyłożyć z góry sumę odpowiadającą kosztom leczenia, a  jeśli poszkodowany w wypadku został inwalidą, powinien także pokryć koszty przysposobienia do innego zawodu.

Warunki wypłaty pełnego odszkodowania.

Zwrot kosztów leczenia nie przysługuje każdemu. Żeby otrzymać odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia z OC sprawcy, należy spełnić sprecyzowane przez prawo warunki.

Przede wszystkim istnieje jasno określona granica odpowiedzialności, czyli tak zwany związek przyczynowy. Ubezpieczyciel pokrywa całkowite koszty leczenia, o ile dotyczy ono obrażeń i uszkodzeń, które powstały w wyniku zaistniałego wypadku. Odpowiedzialny za wypłatę rekompensaty nie ma obowiązku wypłacać poszkodowanemu pieniędzy za inne zabiegi medyczne czy leki, jeśli dokumentacja medyczna nie wskazuje, że uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia nastąpiły w związku z wypadkiem.

Drugi warunek precyzujący zasady wypłacania odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia to minimalizacja szkody. Zgodnie z prawem poszkodowany w wypadku ma obowiązek zapobieżenia powiększeniu jej rozmiarów. Powinien więc podejmować takie działania, które nie będą generować zbędnych kosztów. Przez lata za działanie występujące przeciwko zasadzie minimalizacji szkody uznawano leczenie w prywatnym systemie opieki zdrowotnej. W 2016 roku SN podjął uchwałę, w której jasno sprecyzował, że ubezpieczyciele powinni zwracać poszkodowanym wydatki na koszty leczenia i rehabilitacji niefinansowane ze środków publicznych pod warunkiem, że są one uzasadnione i celowe. Warunek ten należy wykazać w dokumentacji szkody, w szczególności medycznej.

Rekompensata do 20 lat – uzyskaj pomoc – Elbląg.

W większości wypadków drogowych skutkujących urazami ciała lub rozstrojem zdrowia przedawnienie roszczeń wynosi nawet 20 lat. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji w przeszłości, poszkodowani mogą dochodzić zaległych roszczeń wraz z odsetkami. Serdecznie na bezpłatne konsultacje.  Kancelaria Odszkodowawcza w Elblągu dysponuje zespołem ekspertów, adwokatów i radców prawnych doświadczonym w dochodzeniu odszkodowań.