Jak zgłosić szkodę po kolizji lub wypadku drogowym?

Kolizja lub wypadek może zdarzyć się nawet najbardziej doświadczonemu kierowcy. Często poszkodowany nie uczestniczy w tym zdarzeniu ze swojej winy, dlatego sytuacja jest dla niego jeszcze bardziej stresująca. Każdy powinien więc wiedzieć, jak zgłosić szkodę po kolizji lub wypadku drogowym.

Zgłoszenie szkody – Elbląg i okolice

Dochodzenie odszkodowań może być kłopotliwe, chociażby ze względu na brak czasu czy nieznajomość przepisów. Problemy możemy napotkać również wówczas, gdy sprawca nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą kancelarie odszkodowawcze, np. kancelariaciti.pl w Elblągu. Wykwalifikowani pracownicy poprowadzą profesjonalnie sprawę  Klienta, uzyskując należyte odszkodowanie po wypadku.

Jakie informacje zebrać po kolizji lub wypadku?

Kolizja, czyli uszkodzenie wyłącznie samochodów, nie wymaga asysty funkcjonariusza policji. Kierowcy, którzy zdają sobie sprawę z zaistniałej sytuacji, mogą samodzielnie dokonać niezbędnych formalności i spisać stosowne oświadczenie. Jeżeli jednak dojdzie do wypadku, wezwanie policji jest obowiązkowe. Dochodzenie odszkodowań jest skuteczniejsze, jeżeli poszkodowany posiada wszystkie niezbędne informacje na temat sprawcy i zdarzenia. Oświadczenie spisane powinno być na formularzu, który zazwyczaj udostępnia towarzystwo ubezpieczeniowe, ale zazwyczaj kierowcy nie posiadają go przy sobie. Dla większości ubezpieczalni, aby wypłacić odszkodowanie po wypadku, wystarczą dane spisane na zwykłej kartce. Podczas spisywania informacji należy pamiętać o danych osobowych, danych spisanych z prawo jazdy (m.in. data wydania i ważności), numerze polisy, a także opisie zdarzenia wraz ze szkicem sytuacyjnym.

Jak zgłosić szkodę po kolizji lub wypadku drogowym?

Z posiadanymi danymi poszkodowany może zgłosić się do ubezpieczalni sprawcy. Jednak od 2015 roku sprawa jest ułatwiona i istnieje tzw. Bezpośrednia Likwidacja Szkód. Do programu dołączyło kilka towarzystw ubezpieczeniowych, m.in PZU, Warta czy Ergo Hestia. W tym przypadku procedura zgłoszenia wymaga jedynie poinformowania własnego ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji, a kolejne kroki zmierzające do wypłaty odszkodowania po wypadku zostaną podjęte już przez pracownika towarzystwa.